Usluge

Projektiranje, nadzor i izvođenje elektro radova

PROJEKTIRANJE I NADZOR

Djelatnost obuhvaća projektiranje, nadzor nad gradnjom i konzalting na području elektrotehnike. Sva projektna rješenja izvode ovlašteni inžinjeri prema važećoj zakonskoj regulativi, propisima, domaćim i međunarodnim normama te pravilima struke. U sklopu projektne dokumentacije za elektroinstalacije izrađujemo idejna rješenja i studije, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, dokumentaciju izvedenog stanja, troškovnike i tender dokumentaciju.

Izrađujemo projektnu dokumentaciju električnih instalacija i vršimo stručni nadzor izvođenja elektro radova za:

• Stambene i jednostavne građevine
• Poslovne građevine (poslovne zgrade i uredi)
• Javne građevine (bolnice, škole, vrtići)
• Proizvodne pogone i industrijska postrojenja
• Infrastrukturne građevine
• Energetika

U projektnoj dokumentaciji obrađujemo sljedeće električne instalacije:
• Niskonaponske instalacije za sve vrste objekata
• Sustavi automatizacije u industriji
• Sustavi automatizacije u zgradarstvu
• Zaštita od munje i izjednačavanje potencijala
• Javna rasvjeta, unutarnja i dekorativna rasvjeta
• Fotonaponski sustavi (prodaja el.en. po uvjetima povlaštenog proizvođača)
• Strukturno kabliranje
• Sustavi centralnog upravljanja i nadzora (pametne kuće)
• Telefonske instalacije
• Zajednički antenski sustavi

FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Nudimo izgradnju fotonaponske elektrane po sistemu ključ u ruke. Za potrebe investitora vršimo pripremu investicijskih projekata i pružamo uslugu tehničkog savjetovanja na polju fotonaponske tehnike. Nudimo pomoć u pribavljanju investicijskih sredstava i prodaji proizvedene energije. Poštujemo ugovorene rokove izgradnje. Vršimo nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji solarne elektrane. Nakon puštanja u rad dajemo usluge periodičkog pogonskog održavanja.

Prilikom izgradnje solarne elektrane nudimo sljedeće usluge:

• Pregled lokacije
• Mjerenja objekta ili zemljišta
• Ishođenje svih potrebnih dozvola
• Priprema projektne dokumentacije
• Nabava i ugradnja opreme
• Sklapanje ugovora sa HROTE-om
• Priključenje na mrežu
• Puštanje u pogon

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Tvrtka zapošljava ovlaštene energetske certifikatore koji vrše energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Na osnovu rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ambo Dion d.o.o. je ovlašten energetski certifikat izdavati za zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.

Usluge na području energetskog certifikaciranja su:

• Izrada energetskih certifikata zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom
• Sprovedba energetskih pregleda zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom
• Infracrvena termografija na području elektrotehnike, termotehnike i graditeljstva
• Izrada energetskih studija za sve tipove objekata
• Izrada elaborata optimiranja potrošnje električne energije i odabira tarifnog modela
• Izrada elaborata kompenzacije jalove energije
• Izrada proračuna optimalnih troškova priključenja na elektroenergetsku mrežu

IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA

S obzirom na dugogodišnje iskustvo u izvođenju elektroinstalacija možemo odgovoriti na visoke zahtjeve i potrebe tržišta. Ugovaramo sve vrste elektroinstalacija na objektima kao što su poslovni centri, poslovne zgrade, stambene zgrade, urbane vile i obiteljske kuće. Naš tim stručnjaka daje rješenja u skladu sa najnovijim dostignućima na polju elektrotehnike. Pri izvođenju koristimo kvalitetne materijale, stručan tim djelatnika te na taj način garantiramo vrhunsku uslugu svim korisnicima naših usluga.

Instalacija jake struje:

• Elektroinstalacije u zgradarstvu
• Elektroenergetske instalacije
• Sustavi automatizacije u zgradarstvu i industriji
• Izrada NN razdjelnika
• Montaža i spajanje elektroopreme
• Gromobranske instalacije
• Instalacija unutarnje i vanjske rasvjete u privatnim, poslovnim, gospodarskim, turističkim objektima
• Fotonaponski sustavi

Instalacija slabe struje:
• Instalacija antenskih sustava
• Instalacija portafonskih sustava
• Instalacija informatičkih mreža
• Sustavi centralnog upravljanja i nadzora (pametne kuće)

0
Projekata
0 +
Lokacija
0 K
zadovoljnih klijenata
0
stručnih certifikata

Servicio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.